ONZE OPDRACHTEN

Benieuwd naar ervaringen van onze eigen talenten? Onze opdrachten zijn divers en groeien met jouw ontwikkeling mee. Onderstaand zijn enkele voorbeelden van opdrachten van onze talenten te zien.

PROJECTLEIDER RECHTMATIGHEID

Johan Arnold

Als projectleider rechtmatigheid heb ik, zowel bij de gemeente Mook en Middelaar als de Omgevingsdienst regio Nijmegen, vanuit een positief kritisch grondhouding de verschillende participanten 'warm' gemaakt voor de 'nieuwe' taken op het gebied van de rechtmatigheid. In de wetenschap dat interne controle en rechtmatigheid niet tot de meest favoriete werkzaamheden van de verschillende medewerkers behoren heb ik gepoogd door middel van de juiste ondersteuning en adviezen en het vereenvoudigen van de werkzaamheden de club te enthousiasmeren. Veel keus is er overigens niet, de werkzaamheden moeten gewoon gedaan worden, maar dan het liefst wel op een efficiënte en eenvoudige manier. Een manier die bovendien aansluit bij de wensen en behoefte van de accountant, maar waar ook management en het college achter staan.

Johan opdracht.jpg
Bart Opdracht.jpg

FINANCIEEL ADVISEUR & COÖRDINATOR JAARSTUKKEN

Bart Bosch

Sinds begin 2020 ben ik financieel adviseur voor het sociaal domein bij de gemeente Mook en Middelaar. In deze functie zorg je ervoor dat de gemeente zoveel mogelijk grip houdt op de kosten op het gebied van: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Voor veel gemeenten zijn dit met afstand de grootste kostenposten in de begroting. Daarnaast zijn ook wat kleinere kostenposten onderdeel van het sociaal domein, dat zijn bijvoorbeeld kunst en cultuur en sport. Alle voorstellen van beleidsmedewerkers komen ter financiële controle langs mij.

PROCESVERBETERING

Nino van Bree

Ik vind het heel interessant om de processen vast te leggen. Het zorgt ervoor dat je de processen van gemeenten leert kennen en een beeld krijgt van hoe de gemeente functioneert. Het leukste hiervan vind ik om na te denken over de verbeteringen. Het zorgt ervoor dat ik creatief in oplossing kan denken en daadwerkelijk een verschil kan maken.

nino opdracht.jpg
Renske opdracht.jpg

VOORBEREIDING RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING

Renske Mathlener

Sinds kort ben ik druk bezig met een opdracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Hier ben ik met name bezig met het in kaart brengen van verschillende processen. Dit doen we ter voorbereiding van de rechtmatigheidsverantwoording die het dagelijks bestuur over boekjaar 2022 moet afgeven. Door de processen inzichtelijk te maken, kunnen we goed beoordelen waar de risico’s liggen. Hier zullen we (extra) aandacht aan besteden wanneer we controles uitvoeren op deze processen.


De ODRN is naast de rechtmatigheidsverantwoording ook bezig met doorontwikkeling van bedrijfsvoering, hier dragen wij ook ons steentje aan bij. Het is leuk om in een omgeving te werken waar veel ruimte is voor innovatie.

Lees meer

“EEN GOEDE INRICHTING VAN DE AO/IC KOST AAN DE VOORKANT MEER TIJD, MAAR DEZE INSPANNINGEN VERDIENEN ZICH SNEL TERUG!”

 Marvin van Blijderveen

In de periode van maart tot en met oktober 2021 heb ik via Step in Control gewerkt voor gemeente de Ronde Venen. In samenwerking met Eric van den Hurk heb ik verschillende interne controles verzorgd. Als gemeentelijke organisatie wil je een goede kijk hebben op je bedrijfsprocessen: Zijn de uitgaande geldstromen wel rechtmatig? Worden de ingekochte diensten daadwerkelijk en met de juiste kwaliteit geleverd? Heeft het offertetraject volgens de aanbestedingsregels plaatsgevonden?

marvin opdracht.jpg
Koen opdracht.jpg

FINANCIEEL ADVISEUR PUBLIEK DOMEIN EN ORGANISATIE

Koen Ikink

Momenteel ben ik werkzaam bij de gemeente Stichtse Vecht als Financieel adviseur publiek domein en organisatie. Wij werken op dit moment aan de jaarstukken 2021 en de kadernota 2023-2026. Mijn rol bestaat uit het financieel toetsen van aangeleverde informatie bij deze documenten. Financiën heeft ook de rol van opsteller van de stukken. Daarin lever ik de bijdrage vanuit mijn werkdomein. 
Ik ben tevens Financieel adviseur voor een gemeenschappelijke regeling, waar Stichtse Vecht regievoerder voor is. Op dit moment maken wij de jaarrekening 2021 en stellen we de begroting 2023 op.

Lees meer
renkse recensie.jpg

"Het werken bij Talent voor de gemeente kan ik het best beschrijven als 'Work hard, play hard'. Bij de verschillende opdrachten haal ik het beste uit mezelf, terwijl de andere talenten zorgen voor een ontspannen werkplek met de nodige humor."

Renske Mathlener

tvdg iedereen shoot okt_edited.jpg

KOM BIJ ONS WERKEN

arrow&v

Bedankt voor de inzending!