top of page

Onze opdrachten

Benieuwd naar ervaringen van onze eigen talenten? Onze opdrachten zijn divers en groeien met jouw ontwikkeling mee. Onderstaand zijn enkele voorbeelden van opdrachten van onze talenten te zien.

Johan Arnold actief als projectleider rechtmatigheidsverklaring

Als projectleider rechtmatigheid heb ik, zowel bij de gemeente Mook en Middelaar als de Omgevingsdienst regio Nijmegen, vanuit een positief kritisch grondhouding de verschillende participanten 'warm' gemaakt voor de 'nieuwe' taken op het gebied van de rechtmatigheid.

Bart Bosch actief als financieel adviseur en coördinator jaarstukken

Sinds begin 2020 ben ik financieel adviseur voor het sociaal domein bij de gemeente Mook en Middelaar. In deze functie zorg je ervoor dat de gemeente zoveel mogelijk grip houdt op de kosten op het gebied van: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Voor veel gemeenten zijn dit met afstand de grootste kostenposten in de begroting. 

Ik vind het heel interessant om de processen vast te leggen. Het zorgt ervoor dat je de processen van gemeenten leert kennen en een beeld krijgt van hoe de gemeente functioneert. Het leukste hiervan vind ik om na te denken over de verbeteringen. 

Nino van Bree in de kantoortuin van Talent voor de gemeente
Renske Mathlener zit op de bank in de kantoortuin

Binnen mijn opdracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) ben ik met name bezig met het in kaart brengen van verschillende processen. Door de processen inzichtelijk te maken, kunnen we goed beoordelen waar de risico’s liggen.

Marvin van Blijderveen bespreekt met Petra Paquay de Verbijzonderde Interne Control (VIC)

Als gemeentelijke organisatie wil je een goede kijk hebben op je bedrijfsprocessen: Zijn de uitgaande geldstromen wel rechtmatig? Worden de ingekochte diensten daadwerkelijk en met de juiste kwaliteit geleverd? Heeft het offertetraject volgens de aanbestedingsregels plaatsgevonden?

Hans Geurts en Koek Ikink als adviseur publiek domein en organisatie

Sinds december 2021 ben ik werkzaam bij de gemeente Stichtse Vecht als Financieel adviseur publiek domein en organisatie. Mijn rol bestaat onder andere uit het financieel toetsen van aangeleverde informatie bij de P&C documenten. 

bottom of page