top of page

Financieel Adviseur Publiek Domein & Organisatie

Koen Ikink

Sinds december 2021 ben ik werkzaam bij de gemeente Stichtse Vecht als Financieel adviseur publiek domein en organisatie. Wij werken op dit moment aan de jaarstukken 2021 en de kadernota 2023-2026. Mijn rol bestaat uit het financieel toetsen van aangeleverde informatie bij deze documenten. Financiën heeft ook de rol van opsteller van de stukken. Daarin lever ik de bijdrage vanuit mijn werkdomein. 
Ik ben tevens Financieel adviseur voor een gemeenschappelijke regeling, waar Stichtse Vecht regievoerder voor is. Op dit moment maken wij de jaarrekening 2021 en stellen we de begroting 2023 op.

bottom of page