top of page

Onze aanpak

We hanteren een basiswerkwijze, waar we in overleg uiteraard van kunnen afwijken als het nodig is. De aangepaste werkwijze is afhankelijk van de onderlinge afspraken en behoeften. Onze basiswerkwijze bestaat uit acht stappen.

Stap 1
KENNISMAKING

We beginnen met een onderlinge kennismaking. Hierbij willen we u enerzijds laten kennismaken met onze werkwijze en mogelijkheden. Anderzijds proberen we inzicht te krijgen in de gemeente om de vraag en behoefte duidelijk te krijgen.

Stap 2
SELECTIE

Op basis van de vergaarde kennis zoeken wij binnen onze talenten naar de beste match. Wij willen dat de persoonlijkheid, kennis en ervaring van ons talent aansluit bij de vraag en behoefte van de gemeente. Daarbij kijken we ook naar de ontwikkelingswensen van het talent.

Na de selectie komen wij met de geselecteerde kandidaten op bezoek bij de gemeente. Het talent stelt zich voor en maakt kennis met de organisatie. Bij een wederzijdse match gaan wij het contract aan. Een belangrijk onderdeel hierbij is het managen van de onderlinge verwachtingen.

Stap 3
Stap 4
VOORBEREIDING
OPDRACHT

Voordat ons talent aan het werk gaat zorgen wij, indien nodig of gewenst, voor een aanvullende opleiding op het gebied waar het talent aan de slag gaat. Hiermee willen we bereiken dat het talent met vertrouwen aan de opdracht begint en de gemeente de zekerheid heeft dat het talent inhoudelijk direct een bijdrage kan leveren. Ook koppelen wij een mentor aan ons talent voor de nodige en gewenste begeleiding.

Stap 5
START
WERKZAAMHEDEN
EN ONDERSTEUNING

Na de gedegen voorbereiding start het talent met de werkzaamheden. Onze mentor stemt minimaal één keer per week even af met het talent. Zo staat hij of zij er nooit alleen voor. Het is ook wenselijk om met een interne begeleider te werken.

Stap 6
PERIODIEKE
EVALUATIE

Zeker in de beginfase is het belangrijk om goed te evalueren. Brengt het talent wat de organisatie nodig heeft? Biedt de opdracht voldoende uitdaging en ontwikkelmogelijkheden voor het talent?

Na afronding van de opdracht evalueren wij deze samen met ons talent en de gemeente. Is de uitvoering naar wens? Heeft het talent een nieuw inzicht en voldoende inhoud toegevoegd aan de gemeente? En net zo belangrijk, is het talent tevreden en heeft hij of zij de gewenste ontwikkeling doorgemaakt? 

Van de eindevaluatie maakt het talent een eindverslag.

Stap 7
Stap 8
VERVOLG
AFSPRAKEN

Als de gemeente behoefte heeft aan een nieuw talent dan zorgen wij daarvoor. Het uitgangspunt is dat wij een continue stroom van talenten voor de gemeente kunnen verzorgen. Als de gemeente en het talent graag definitief met elkaar verder gaan maken wij daar afspraken over. Wij brengen dan een opleidingsvergoeding in rekening.

bottom of page