ONZE AANPAK

We hanteren een basiswerkwijze, waar we in overleg uiteraard van kunnen afwijken als het nodig is. De aangepaste werkwijze is afhankelijk van de onderlinge afspraken en behoeften. Onze basiswerkwijze bestaat uit acht stappen.

kennismaking.png
selectie.png
Intake.png

1. Kennismaking

Allereerst is er de onderlinge kennismaking. Hierbij willen we u enerzijds laten kennismaken met onze mogelijkheden en werkwijze, anderzijds proberen we inzicht te krijgen in de gemeente om de vraag en behoefte duidelijk te krijgen.

2. Selectie

Op basis van de vergaarde kennis zoeken wij binnen onze talenten naar de beste match. We willen de persoonlijkheid, kennis en ervaring van ons talent laten aansluiten bij de vraag en behoefte van de gemeente, maar houden ook rekening met de ontwikkelwensen van het talent.

3. Intake

Na de selectie komen wij met de geselecteerde kandidaten op bezoek bij de gemeente. Het talent stelt zich voor en maakt kennis met de organisatie. Bij een wederzijdse match gaan wij het contract aan. Een belangrijk onderdeel hierbij is het ‘managen van de onderlinge verwachtingen’.

Voorbereiding opdracht.png
start werkzaamheden en ondersteuning.png
periodieke evaluatie.png

4. Voorbereiding opdracht

Voordat ons talent aan het werk gaat zorgen wij, indien noodzakelijk of door het talent gewenst, voor een aanvullende opleiding op het terrein waar hij of zij aan de slag gaat. Hiermee willen we bereiken dat het talent met vertrouwen aan de opdracht start en de gemeente de zekerheid heeft dat het talent inhoudelijk direct een bijdrage kan leveren. Ook koppelen wij een goed toegeruste mentor aan ons talent.

5. Start werkzaamheden en ondersteuning

Na de gedegen voorbereiding start het talent met de werkzaamheden. Onze mentor zorgt minimaal een keer per week voor afstemming met het talent, zodat hij of zij er nooit alleen voor staat. Het is ook wenselijk om met een interne begeleider te werken, maar we begrijpen dat daar niet altijd ruimte en tijd voor is.

6. Periodieke evaluatie

Zeker in de beginfase is het belangrijk om goed te evalueren. Brengt het talent wat de organisatie nodig heeft? Maar ook: biedt de opdracht het talent voldoende uitdaging en ontwikkelmogelijkheden?

eindevaluatie.png
vervolgafspraken.png

7. Eindevaluatie

Na afronding van de opdracht evalueren wij deze samen met ons talent en de gemeente. Is de uitvoering naar wens? Heeft het talent een nieuwe dynamiek in de organisatie gebracht en inhoudelijk voldoende toegevoegd? Maar ook: heeft hij of zij zelf voldoende geleerd? Van de eindevaluatie maakt het talent een eindverslag.

8. Vervolgafspraken

Als de gemeente behoefte heeft aan een nieuw talent, dan zorgen wij daarvoor. Uitgangspunt is dat wij een continue stroom van talenten voor de gemeente verzorgen. Als zowel de gemeente als het talent graag definitief met elkaar verder gaan, maken wij daar afspraken over. Wij brengen dan een opleidingsvergoeding in rekening.

tvdg groepsfoto_edited_edited_edited.jpg

NEEM CONTACT MET ONS OP

arrow&v

Bedankt voor de inzending!