top of page

Interne Controle

MARVIN VAN BLIJDERVEEN

In de periode van maart tot en met oktober 2021 heb ik via Step in Control gewerkt voor gemeente de Ronde Venen. In samenwerking met Eric van den Hurk heb ik verschillende interne controles verzorgd. Als gemeentelijke organisatie wil je een goede kijk hebben op je bedrijfsprocessen: Zijn de uitgaande geldstromen wel rechtmatig? Worden de ingekochte diensten daadwerkelijk en met de juiste kwaliteit geleverd? Heeft het offertetraject volgens de aanbestedingsregels plaatsgevonden?

Door middel van de interne controle kunnen dit soort vragen worden beantwoord. Iedereen wil een redelijke mate van zekerheid, zeker een gemeente. Het gaat bij een gemeente immers om gemeenschapsgeld en transparantie en rechtmatigheid zijn extra belangrijk. Door de interne controle goed in te richten en uit te voeren kan deze zekerheid verkregen worden. Het interne controleproces is hierdoor een belangrijk proces. In de praktijk zien we dat de interne controle vaak onderschat wordt, hier moet verandering in komen!

 

Het mooie van het uitvoeren van de interne controles is dat je veel facetten van de organisatie ziet. Je komt in contact met mensen van verschillende afdelingen, je krijgt inzichten in verschillende sectoren en je kunt een verbetering teweegbrengen in de organisatie. In de toekomst hoop ik meer van deze opdrachten uit te voeren. Ik ben namelijk van mening dat er grote voordelen behaald kunnen worden op dit gebied. Een goede inrichting van de AO/IC kost aan de voorkant meer tijd, maar deze inspanningen verdienen zich snel terug!

bottom of page