top of page

7 Tips voor doelstellingen binnen de begroting: Tip 6. De begroting in een oogopslag

Bijgewerkt op: 5 sep. 2022

In onze vorige blogs zijn we ingegaan op de structuur, doelstellingen, mogelijkheden om de maatschappelijke effecten te meten en de activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de gewenste maatschappelijke doelstellingen. In deze blog gaan we in op een mogelijke interessante presentatie van de begrotingsinformatie op hoofdlijnen.

Wanneer alle doelstellingen, indicatoren, kengetallen en activiteiten zijn opgenomen en de programmabegroting volledig is, dan is het tijd om de begroting op een toegankelijke manier samen te vatten. Dit kan door middel van een infographic. Deze infographic noemen we doorgaans ‘Begroting in één oogopslag’ (BIEO).

Als overheid moet je transparant opereren en laten zien wat je met het beschikbare geld doet. Enerzijds om inzicht aan je inwoners te verschaffen, maar anderzijds deze ook de mogelijkheid te geven hier invloed op uit te oefenen. Om de begrotingsinformatie voor alle belangstellenden toegankelijk te maken is het mogelijk een BIEO toe te voegen. Uitgangspunt hiervan is dat de belangrijkste informatie in één oogopslag zichtbaar en begrijpelijk wordt gepresenteerd. Eigenlijk is de BIEO een visuele samenvatting van de begroting met hierin zowel de belangrijkste beleidsmatige als financiële informatie.

Een ‘Begroting in één oogopslag’ moet er uitnodigend uitzien, maar tegelijkertijd zo simpel mogelijk gehouden worden, zodat de belangrijkste informatie er als het ware uitspringt. Een BIEO moet de belangrijkste informatie geven en tegelijkertijd de lezer (raadslid en inwoner) uitnodigen om verder te lezen op die onderdelen die voor hen relevant zijn.

De gedachte is vaak dat het vrij ingewikkeld is om een infographic te maken. Daarom wordt er extern hulp ingeschakeld, waardoor de kosten kunnen oplopen. Volgens ons kun je echter op een vrij simpele en voordelige manier een infographic maken door slim gebruik te maken van templates. Wij kunnen u daar desgewenst bij ondersteunen. Onze aanpak helpt u ook om zelf infographics te ontwikkelen over uiteenlopende onderwerpen.

Meerdere keren hebben we gemeenten al geholpen met het opleveren van een BIEO infographic. Onderstaand een voorbeeld van hoe het er uit zou kunnen zien:


Wilt u meer weten of wil uw gemeente ook een betaalbare en goede BIEO infographic? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via mail: info@talentvoordegemeente.nl of telefonisch 0481-725929.

6 weergaven0 opmerkingen

Opmerkingen


bottom of page