top of page

VERBETERSCAN PLANNING & CONTROL

1 dag
Locatie: In company
Kosten: 1750,-

Tijdens de Verbeterscan Planning & Control gaan we één dag intensief aan de slag om de huidige Planning & Control processen en hulpmiddelen te beoordelen. Aan het einde van deze dag wordt er door Talent voor de gemeente een advies gevormd en gepresenteerd. Wil jij in één dag de Planning & Control bij jouw gemeente/bedrijf verbeteren? Neem direct contact op!

Resultaat:

 • De kwaliteiten van Planning & Control-documenten wordt verhoogd

 • Er wordt gekeken naar het transparanter en efficiënter maken van werkprocessen

 • U ontvangt aan het einde van de dag praktische adviezen op basis waarvan u keuzes kunt maken om de P&C-producten en -processen in uw gemeente te vereenvoudigen en verbeteren

marc lingewaard_edited.jpg

"In 2015 en 2017 hebben we bij gemeente Lingewaard een verbetertraject voor Planning & Control doorlopen. Drie jaar na de start van het project 'Planning & control In Lingewaard' (PIL-project), hebben we Talent voor de gemeente de thermometer in ons P&C-proces laten stoppen. De door Talent voor de gemeente uitgevoerde Verbeterscan Planning & Control heeft meer dan genoeg suggesties en aanbevelingen opgeleverd die soms herkenbaar zijn en soms tot nieuwe inzichten leiden. Voor ons een waardevol document dat helpt in de continue verbetering van planning & control in gemeente Lingewaard."

Marc Leenders, Teammanager

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

VOORONDERZOEK

 • Voorafgaand aan de dag dat de verbeterscan plaatsvindt zullen wij vooronderzoek verrichten, dit houdt in:   

  • Beoordeling Planning & Control-instrumenten

  • Raads- en/of collegeprogramma en mogelijke andere relevante documenten

BEOORDELING PROCESSEN

 • Doorlichting processen en rollen, taken en verantwoordelijkheden, planningen en het gebruik van hulpmiddelen

INTERVIEWS STAKEHOLDERS

 • Bijvoorbeeld met de concerncontroller, hoofd financiën, financieel adviseurs, maar ook beleidsmedewerkers en managers van lijnafdelingen en de griffier

PRESENTATIE VERBETERADVIEZEN

 • Presentatie van de top 5 verbeterkansen voor de Planning & Control-producten en -processen

RAPPORTAGE VERBETERKANSEN

 • Na afloop van de verbeterscan bij uw gemeente gaan wij aan de slag met het uitwerken van een schriftelijk advies met alle verbeterkansen. Deze ontvangt u binnen 1 week na de onderzoeksdag

Financieel rapport

VRAAG DE VERBETERSCAN PLANNING & CONTROL AAN

Of vraag meer informatie op

bottom of page