top of page

Rechtmatigheidsverantwoording bij gemeenten - Deel 2, Gemeentelijke samenwerking

Bijgewerkt op: 6 sep. 2022

In de eerste blog van deze reeks vertelden wij over de rechtmatigheidsverantwoording binnen gemeenten. Hoe staan jullie er als gemeente voor met de implementatie van rechtmatigheidsverantwoording? Talent voor de gemeente helpt hierbij. Recent zijn we gestart met een samenwerking met drie gemeenten met het doel om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen op het rechtmatigheid vraagstuk. Hierbij gaat het met name om het delen van kennis, ervaring en best practices.Samenwerking

De reden dat we met Talent van de Gemeente de aanzet hebben gegeven tot deze samenwerking is omdat wij de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording zien als een kans voor gemeenten om de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie te vergroten. Bovendien geloven we sterk in samenwerking. Door krachten te bundelen bereiken we meer.

Van alle drie de gemeenten is de concerncontroller de vertegenwoordiger binnen de gemeentelijke samenwerking. De betrokken gemeenten zijn: Berkelland, Bronckhorst en Zevenaar. Vandaag stellen wij de vertegenwoordiger van Berkelland aan u voor: Frank Galesloot. Met zijn 30 jaar ervaring binnen de gemeentelijke en non-profit sector, kan Frank een echte ervaringsdeskundige genoemd worden. Hij is hierbij actief geweest als externe accountant, consultant, controller en onderzoeker bij en voor rekenkamercommissies. In zijn gemeentelijke werkzame periode vanaf 1991 heeft hij veel professionaliteit in de bedrijfsvoering zien ontwikkelen, maar de laatste vijftien jaar zijn er ook veel kwetsbaarheden en stagnaties aan het licht gekomen vertelt hij. “De accountantscontrole op rechtmatigheid, sinds 2005, heeft in het algemeen niet geleid tot structurele verbeteringen in de kwaliteit van het beheer, maar meer tot formeel gedoe over Europese aanbestedingen en dergelijke. Dat is jammer.” Gemeenten staan nu voor de uitdaging om zelf rechtmatigheid-proof te worden en via colleges daarover verantwoording af te leggen aan de gemeenteraden. “Dat zal een stevige investering en positionering vragen van de interne controle. Mijn ideaal is om dit op een effectieve manier te doen door te koppelen aan procesverbetering en gebruik van risicoanalyses en data. Ik zie rechtmatigheidsfouten ook niet als overtredingen van het strafrecht, maar als kans om processen beter neer te zetten. De kramp mag er wel vanaf.” Frank is altijd al groot voorstander geweest van gemeentelijke samenwerking in de bedrijfsvoering. “Het initiatief om samen de aanpak van de rechtmatigheidsverantwoording 2021 te ondernemen ondersteun ik daarom ook van harte”. Als individuele, niet zo heel grote, gemeente heeft hij in Berkelland vaak maar 1 tot 1,5 fte op interne controle beschikbaar. “Samenwerking geeft winst in de planvorming. Maar uiteindelijk zullen de organisaties het zelf voor elkaar moeten boksen.” Projectleider van het projectteam Johan Arnold, tevens financieel adviseur binnen Talent voor de gemeente, is van mening dat door krachten te bundelen alle betrokken partijen verder komen. “Voor veel gemeenten is er sprake van een groeiproces, de uiteindelijke ambitie wordt wellicht niet in het eerste jaar al bereikt. Daarom is het delen van kennis, ervaringen en best practices vroeg in het proces voor ons de meest logische manier om deze uitdaging aan te gaan.”

Meer weten?

Samenwerking en kennisdeling is belangrijk voor een succesvolle implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording. Ook benieuwd naar wat Talent voor de gemeente voor u kan betekenen? Kijk dan op onze website www.talentvoordegemeente.nl en vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze financiële adviseurs die gespecialiseerd is in de rechtmatigheidsverantwoording.

Weten jullie nog welke schokkende gebeurtenis in 2004 plaats heeft gevonden omtrent de rechtmatigheidsverantwoording welke onder andere heeft geleid tot de wetswijziging in 2021? Blijf ons volgen en lees hier alles over in de volgende blog! Meer weten? Neem hiervoor contact op met Hans Geurts via hans@talentvoordegemeente of 06 29 51 74 74.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page