top of page

Financieel Adviseur en coördinatie jaarstukken

Bart Bosch

Sinds begin 2020 ben ik financieel adviseur voor het sociaal domein bij de gemeente Mook en Middelaar. In deze functie zorg je ervoor dat de gemeente zoveel mogelijk grip houdt op de kosten op het gebied van: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Voor veel gemeenten zijn dit met afstand de grootste kostenposten in de begroting. Daarnaast zijn ook wat kleinere kostenposten onderdeel van het sociaal domein, dat zijn bijvoorbeeld kunst en cultuur en sport. Alle voorstellen van beleidsmedewerkers komen ter financiële controle langs mij. Hierdoor heb je een goed beeld bij wat er in de gemeente speelt.

 

Daarnaast ben ik begin maart 2022 gestart als coördinator jaarstukken bij de gemeente Woudenberg. In deze functie zorg ik voor de afstemming met de accountant en dat de opgevraagde stukken aangeleverd worden. Daarnaast draag ik zelf ook zorg voor het tot stand komen van een aantal stukken, hier komt mijn ervaring als financieel adviseur goed van pas.

bottom of page