top of page

Talentenprogramma

Als nieuwkomer binnen een gemeentelijke organisatie kijk je soms verwonderd om je heen. Het gaat er hier toch wel heel anders aan toe als gewend bent of verwacht had. Je dreigt te verdwalen in een organisatie met verschillende functionarissen, rollen, verantwoordelijkheden en procedures.

 

Onze training helpt deze nieuwkomers in een korte tijd inzicht te krijgen in werkwijzen, belangen, wet- en regelgeving, (democratische) processen, inbreng van belangengroeperingen enz. binnen een gemeente. Het doel is dat nieuwkomers, van buiten het gemeentelijke wereldje, snel bekend raken met hun nieuwe omgeving en de aandacht daarna efficiënt kunnen richten op hun eigen vak/functie. Maar ook daarna nog ondersteund worden bij uitdagingen die zij in hun dagelijkse werk en werkomgeving tegenkomen. 

 

Het programma is op een interactieve manier opgezet, dit betekent dat de deelnemers met elkaar en met de docenten sparren over de thema’s die op die dag behandeld worden. Het is geen standaard lesprogramma, meer workshopachtig met (huiswerk)opdrachten en veel ruimte voor praktijkcases.

Het talentenprogramma is geen vervanging voor het eigen inwerktraject. Er wordt niet ingegaan op vak/functie-specifieke kennis binnen de eigen gemeente zoals applicaties, werkafspraken en werkwijzen. Het ontzorgt een gemeente bij het begeleiden en opleiden van nieuwe werknemers zonder of met weinig gemeentelijke ervaring. Het vergroot het inzicht en bewustzijn van wat het betekent in een politiek bestuurlijke context je functie uit te oefenen. 

Het resultaat is een gedegen (basis)opleiding over:

   1. De positie van een gemeente in: 

​       a) Het bestuurlijk bestel; 

       b) De samenleving.

​   2. De bevoegdheden en verplichtingen van een gemeente; 

   3. Het bestuur van een gemeente; 

   4. De wet- en regelgeving van een gemeente; 

   5. De financiën van een gemeente; 

   6. De actualiteiten binnen het gemeentelijke werkveld. 

Wanneer de deelnemers het programma hebben doorlopen bieden we nog uitgebreide nazorg aan. De docenten blijven beschikbaar voor vragen en periodiek kunnen er bijeenkomsten/intervisies georganiseerd worden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot loopbaanbegeleiding/coaching voor de nieuwe medewerkers door mentoren of coaches. 

 

Meer informatie is hier beschikbaar.

bottom of page