top of page

HANS BOSCH

Strategisch adviseur

Bestuursadvies

Financieel beleid

Gemeenschappelijke regelingen

Hans is inzetbaar op het gebied van strategische advisering, raads- en bestuursadviseur en in de ondersteuning van bestuur en directie. Binnen de gemeente Zevenaar is Hans de laatste vijf jaar werkzaam geweest als strategisch adviseur, daarbij lag de focus binnen zijn werkveld op het snijvlak tussen bestuur, directie, management en de organisatie in de advisering over complexe politieke bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast waren regionale en bestuurlijke samenwerking (verbonden partijen) en binnen de P&C-cyclus ‘strategie en financiën’ belangrijke aandachtspunten. Verder had hij een rol in de coördinatie en monitoring van de uitvoering van het collegeprogramma.Binnen de gemeente Rijnwaarden en haar voorgangers is Hans in verschillende functies werkzaam geweest. Hij begon als hoofd van de afdeling algemene en juridische zaken, was vervolgens hoofd van de afdeling VROM en daarna werkzaam als beleidscoördinator en loco-gemeentesecretaris. In de aanloop naar de gemeentelijke herindeling met Zevenaar is hij als strategisch beleidsadviseur projectleider geweest van de projectorganisatie, die de gemeentelijke herindeling heeft voorbereid.Hans is open en direct. Hij is een planner, die vooruitziet. Realistisch en systematisch. Daarnaast is Hans analytisch sterk en houdt van een no-nonsense aanpak. Hij schakelt snel en is resultaatgericht. Hij beweegt zich gemakkelijk op het snijvlak tussen bestuur, directie en organisatie met een sterk gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.

48

Jaar gemeentelijke 
ervaring 

6

Verschillende
opdrachtgevers 

14

Opdrachten 
binnen de overheid  

48

Jaar ervaring in het
vakgebied 
 
bottom of page