top of page

Financieel Advies

Veel gemeenten staan voor grote financiële uitdagingen. De invoering van de Omgevingswet, de energietransitie en de financiering van het sociaal domein zijn hiervan actuele voorbeelden.

Daarbij komt nog de onzekerheid rondom het volume en de verdeelsleutel van het

Gemeentefonds. 

 

Dit vraagt om flexibiliteit, verfrissende ideeën en politieke sensitiviteit, wat resulteert in een gedegen en doordacht strategisch financieel advies. Een advies op basis van een kwalitatieve en actuele financiële administratie.  

 

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen en actualiseren van uw financieel beleid? Wij bieden expertise aan op zowel het fysieke domein, het sociale domein als de bedrijfsvoering van uw organisatie. Dit bieden wij aan op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau.

 

Onze ondersteuning kan bestaan uit:

  • Opstellen van de financiële onderdelen van Planning & Control-rapportages;

  • Adviseren over, actualiseren en opstellen van financiële beleidsnota’s;

  • Adviseren over financiële vraagstukken, zoals in beleidsnotities en in college- en raadsvoorstellen, met inbegrip van een advies over de (financiële) risico’s.

 

Onze adviseurs hebben ruime kennis van de gemeentefinanciën, ervaring met begroting, jaarstukken en voortgangsrapportages en met het werken in een politiek bestuurlijk georiënteerde organisatie. Zij volgen de actuele financiële landelijke ontwikkelingen op de voet.

​

​

bottom of page