top of page

Strategisch- en bestuursadvies

Talent voor de gemeente biedt de gemeente strategische ondersteuning in complexe, domein overstijgende, bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn hierbij een sparringpartner voor bestuur, directie en management van de gemeente. Verder kunnen wij u bijstaan met advies over regionale ontwikkelingen en samenwerkingen (verbonden partijen) en de wijze waarop de gemeente hierop grip kan houden. Bij bestuursadvies ondersteunen wij het proces van de bestuurlijke besluitvorming. Wij adviseren over en dragen bij aan:

  • Een gestroomlijnd besluitvormingsproces met zorg voor goede college- en raadsvoorstellen en de bestuurlijke planning hiervan;

  • Goede en tijdige behandeling van technische en schriftelijke raadsvragen en advisering voor moties en amendementen en de monitoring daarvan;

  • Adequate inzet en gebruik van raadsinstrumenten en het voorbereiden en bijwonen en nazorg van commissie- en raadsvergaderingen;

  • Griffie & commissiegriffier werkzaamheden;

  • De secretaris van voorbereidende avonden in het bestuurlijke proces.

 

Met Talent voor de gemeente als strategische partner, bieden wij oplossingen voor complexe bestuurlijke uitdagingen. Samen werken we aan het bestuurlijke succes van uw gemeente. Heeft u interesse of vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op met Hans Bosch via e-mail (hansb@talentvoordegemeente.nl) of telefoon (06-53544026) of via onderstaande knop. Wij staan klaar om u te helpen.

bottom of page