top of page

PLANNING & CONTROL VOOR MANAGERS EN BELEIDSMEDEWERKERS

Deze training van 1 dag is bedoeld voor (beleids)medewerkers en managers die bijdragen leveren aan planning- en controlproducten. Na deze training ken je het jargon van de collega’s van financiën/planning en control, kun je te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en de relatie leggen met de kosten en de dekking daarvan.

 

Resultaat:

 • Je kent het jargon van de collega’s van financiën/planning en control

 • Je kunt te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, je kunt beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en de relatie leggen met de kosten en dekking ervan

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

PLANNING & CONTROLPRODUCTEN

 • Welke producten worden jaarlijks (verplicht) opgeleverd?

 • Wat staat er in deze producten?

 • Hoe zit het met de eigen begroting?

PLANNING & CONTROLPROCESSEN

 • Welke bijdrage lever ik aan deze producten en waarom?

 • Wat snap ik niet en kan het anders (beter, gemakkelijker en leuker?)

 • Schrijven voor online documenten, de schrijfwijzer – wat bedoelen we waarmee en hoe schrijf je teksten voor het internet?

 • Nieuwe ontwikkelingen

PLANNING EN CONTROLDOELSTELLING

 • De 3 W-vragen (SMART?)

 • Effectindicatoren en kengetallen

bottom of page