top of page

PLANNING & CONTROL VOOR FINANCIËLE EN P&C-MEDEWERKERS

2 dagen
Locatie: DROOM! In Elst
Kosten: €795

Deze 2-daagse training is bedoeld voor financiële en planning & controlmedewerkers die zich verder willen bekwamen op het gebied van planning & controlproducten en -processen en kennis willen nemen van de meest recente ontwikkelingen. Aan de hand van verdieping van de theorie en praktijkopdrachten komen de verschillende onderwerpen van planning & control aan de orde. Na deze training is je kennis op het gebied van planning en control verrijkt, heb je nieuwe ideeën voor de doorontwikkeling van planning & controlproducten en processen, weet je hoe programma’s beschreven kunnen worden, kun je te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en de relatie leggen met de kosten en de dekking daarvan.

Resultaat:

 • Je hebt je kennis op het gebied van planning & control verrijkt

 • Je hebt nieuwe ideeën voor de doorontwikkeling van planning & controlproducten en -processen

 • Je weet hoe programma’s beschreven worden

 • Je kunt te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, je kunt beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en kunt relatie leggen met de kosten en de dekking ervan

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

PLANNING- & CONTROLPRODUCTEN

 • Wat is het?

 • Welke producten worden jaarlijks (verplicht) opgeleverd?

 • Wat staat er in deze producten?

 • Hoe zit het met de eigen begroting

PLANNING & CONTROLPROCESSEN

 • Welke bijdrage lever ik aan deze producten en waarom?

 • Wat snap ik niet en kan het anders (beter, gemakkelijker en leuker?)

 • Welke hulpmiddelen kun je inzetten?

 • Schrijven voor online documenten, de schrijfwijzer – wat bedoelen we waarmee en hoe schrijf je teksten voor het internet?

 • Nieuwe ontwikkelingen

PLANNING EN CONTROLDOELSTELLING

 • De 3 W-vragen (SMART?)

 • Effectindicatoren en kengetallen

bottom of page