top of page

FINANCIËN EN PLANNING & CONTROL VOOR NIET-FINANCIËLE ADVISEURS

1 dag
Locatie: DROOM! In Elst
Kosten: €495

Deze 1-daagse praktijktraining is bedoeld voor (beleids)medewerkers die bijdragen leveren aan planning & controlproducten en/of belast zijn met het redigeren van college- en raadsvoorstellen met financiële paragrafen. Na deze training ken je het jargon van de collega’s van financiën/ planning & control, kun je te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en de relatie leggen met de kosten en de dekking daarvan. Bij de training is de eigen ingebrachte casuïstiek de basis.


Resultaat

 • Je kent het jargon van de collega’s van financiën/planning & control

 • Je kunt te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en de relatie leggen met de kosten en dekking daarvan

 • Je hebt praktijkervaring opgebouwd aan de hand van jouw eigen ingebrachte casuïstiek

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

DE FINANCIËN VAN DE GEMEENTE

 • Waar komt al dat geld vandaan?

 • Onderscheid exploitatie en investeringen

 • Wat zijn kapitaallasten?

 • Wat is het verschil tussen dekken en financieren?

 • Wat zijn reserves en voorzieningen en hoe worden die ingezet?

 • Onderscheid structureel/incidenteel

 • Vertaling naar de praktijk: Wat kan ik hiermee in een college- of raadsvoorstel?

PLANNING & CONTROL

 • Wat is het?

 • Welke producten worden jaarlijks (verplicht) opgeleverd?

 • Wat staat er in deze producten en wat is de relatie tussen deze producten?

 • De 3 W-vragen (SMART?)

 • Effectindicatoren en kengetallen

 • Hoe zit het met de eigen begroting?

 • Welke bijdrage lever ik aan deze producten en waarom?

 • Wat snap ik niet en kan het anders (beter, gemakkelijk en leuker)?

 • Welke hulpmiddelen kun je inzetten?

 • Schrijven voor online documenten, de schrijfwijzer – wat bedoelen we waarmee en hoe schrijf je teksten voor het internet?

 • Nieuwe ontwikkelingen

 • En meer

INKOMSTENBRONNEN VAN DE GEMEENTE EN FISCALITEIT

 • Financiële verhouding Rijk en Gemeenten

 • Overige inkomstenbronnen

 • Administratieve verwerking specifieke uitkeringen

 • Omzetbelasting (incl. BTW-compensatiefonds)

 • Vennootschapsbelasting

bottom of page