WERKWIJZE

We hanteren een basiswerkwijze, waar we in overleg uiteraard van kunnen afwijken als het nodig is. De aangepaste werkwijze is dan afhankelijk van de onderlinge afspraken en behoeften. Onze basiswerkwijze bestaat uit acht stappen.

kennismaking.png
selectie.png
Intake.png

1. Verkenning en voorbereiding

Vanuit ons bedrijf screenen we alle potentiële opdrachten die aangeboden worden of die wij vanuit ons netwerk ontvangen. Op basis van deze informatie zoeken wij binnen onze talenten naar de beste match. We willen de persoonlijkheid, kennis en ervaring van jou laten aansluiten bij de vraag en behoefte van de gemeente, maar houden hierbij ook rekening met jouw ontwikkelwensen. Bij elke volgende opdracht moet je weer kunnen leren en jezelf verder ontwikkelen.

2. Aanbieding en intake

Op basis van onze verkenning en voorbereiding doen wij een scherpe aanbieding. Als wij door de gemeente uitgenodigd worden voor de echte selectie ga je op bezoek bij de gemeente. 
We zorgen dat je vooraf goed bent voorbereid op het gesprek. Tijdens de intake stel je jezelf voor, deel je jouw kennis en ervaring en vertel je wat je voor de gemeente in deze opdracht kunt betekenen. Je maakt kennis met de organisatie en stelt vragen om scherp te krijgen wat er gevraagd wordt, maar ook om te kijken of de opdracht voldoende uitdaging biedt om jezelf verder te ontwikkelen.

3. Contract

Bij een wederzijdse match gaan wij het contract aan. De manager zorgt voor een goed en duidelijk contract waarin ‘alle’ afspraken goed beschreven staan. Een belangrijk onderdeel hierbij is het ‘managen van de onderlinge verwachtingen’. Het gaat hierbij dus ook om jouw verwachtingen van de opdracht, je moet jezelf immers verder kunnen ontwikkelen. Qua kennis en ervaring maar ook qua persoonlijkheid.

Voorbereiding opdracht.png
start werkzaamheden en ondersteuning.png
periodieke evaluatie.png

4. Voorbereiding opdracht

Voordat je aan het werk gaat zorgen wij, indien noodzakelijk of door jou gewenst, voor een aanvullende opleiding op het terrein waar je aan de slag gaat. We willen hiermee bereiken dat je met vertrouwen aan de opdracht start en dat de gemeente de zekerheid heeft dat je inhoudelijk direct een bijdrage kan leveren. Ook koppelen wij een ervaren mentor aan jou die je bij de voorbereiding en tijdens de opdracht kan ondersteunen en adviseren.

5. Start werkzaamheden en ondersteuning

Na de gedegen voorbereiding start je met de werkzaamheden. Onze mentor zorgt minimaal een keer per week voor afstemming, zodat je er nooit alleen voor staat. Hiervoor kun je uiteraard ook zelf actie ondernemen. Heb je een vraag of uitdaging? Neem dan vooral meteen contact op. Het is ook wenselijk om met een interne begeleider bij de gemeente zelf te werken, maar we begrijpen dat daar niet altijd ruimte en tijd voor is.

6. Periodieke evaluatie

Zeker in de beginfase is het belangrijk om goed te evalueren. Brengt het talent wat de organisatie nodig heeft? Maar ook: biedt de opdracht het talent voldoende uitdaging en ontwikkelmogelijkheden?

eindevaluatie.png
vervolgafspraken.png

7. Eindevaluatie

Na afronding van de opdracht evalueren wij deze samen met jou en de gemeente. Is de uitvoering naar wens? Heb jij een nieuwe dynamiek in de organisatie gebracht en inhoudelijk voldoende toegevoegd? Maar ook: heb jij zelf voldoende geleerd en kansen gekregen om jezelf verder te ontwikkelen? 
Van deze eindevaluatie maak jij een eindverslag. Deze informatie kunnen we weer gebruiken bij volgende opdrachten, maar ook voor jouw persoonlijk ontwikkelplan.

8. Vervolgafspraken

Afhankelijk van de wederzijdse wensen kijken we naar een mogelijk vervolg. Soms is de opdracht gewoon af, maar soms is er behoefte aan een vervolg. Uitgangspunt is dat wij een continue stroom van talenten voor de gemeente verzorgen. 
Als zowel de gemeente als jij graag definitief met elkaar verder gaan, maken wij daar afspraken over. Wij brengen dan een opleidingsvergoeding in rekening.

tvdg iedereen shoot okt_edited.jpg

KOM BIJ ONS WERKEN

arrow&v

Bedankt voor de inzending!