top of page

Planning & Control

Vindt u Planning en Control ook zo’n gedoe? 

Kost het opstellen van de P&C-producten volgens u ook veel te veel tijd en energie? Is het opleveren van Planning & Control-producten een periodiek terugkerende last voor uw organisatie? Zijn uw raadsleden niet helemaal tevreden over de kwaliteit van de opgeleverde P&C-producten en hebben zij een stortvloed aan (technische) vragen?

Dit zijn herkenbare vragen voor menige gemeente. Wij constateren dat Planning & Control in veel gemeenten als belastend wordt ervaren en er sprake is van een zekere weerstand in de organisatie. Bovendien is de doelgroep van de Planning & Control-producten ook nog eens ontevreden over de bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk voor (bij)sturen en verantwoorden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat Planning & Control echter juist leuk en inspirerend kan zijn. Daarvoor is het wel nodig dat werkprocessen transparant en efficiënt zijn ingericht, waardoor minder beslag wordt gelegd op de medewerkers, managers en bestuurders. 

Verder kan de kwaliteit van de Planning & Control-documenten worden verhoogd, waardoor ook de bestuurlijke sturing en verantwoording beter wordt gefaciliteerd.

 

Maar wat is Planning & control eigenlijk?

Planning & control wordt formeel als volgt gedefinieerd: 

Het systematisch beheersen en besturen van de organisatie, waarbij gemeten productie en effecten gerelateerd worden aan concrete doelen van de organisatie, verschillen worden geanalyseerd en er gericht wordt bijgestuurd. P&C is gericht op de verbetering van de bestuurlijke informatie en het bedrijfsmatig werken van de organisatie.

 

Wij gaan meer voor de praktische formulering van P&C: 

Een gereedschapskist met beleids- en beheersinstrumenten om de aansturing van bestuurlijke en ambtelijke processen in de grip te houden en waar nodig te verbeteren.

 

In het verleden werd planning & control gezien als een verplicht instrument. Inmiddels staat P&C steeds meer in de belangstelling en wordt het meer een instrument van bestuur, management en organisatie. P&C moet daarbij een (eenvoudig) hulpmiddel worden voor zowel het bestuur als het management en de organisatie.  

 

Op hoofdlijnen ziet een (bestuurlijke) P&C-cyclus er meestal als volgt uit:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben niet alle wijsheid in pacht, maar wel veel ervaring met en ideeën over hoe je Planning & control eenvoudiger en meer effectief in een organisatie in kunt zetten. Geen uitgebreide publicaties en verhalen over wat we allemaal van plan zijn te gaan doen het komende jaar of gedaan hebben afgelopen jaar, maar korte en bondige teksten en vooral op hoofdlijnen. Waar kan en wil de gemeenteraad op sturen? In plaats van wat willen wij vertellen over wat we allemaal doen.

 

Naast de ondersteuning bij de kwaliteitsverbetering en vereenvoudiging van de P&C-processen en -producten kunnen wij met onze verbeterscan Planning & control u in een paar dagen helpen met het opstellen van en adviseren over een ‘verbeteragenda P&C’.

 

Wil je meer weten over onze aanpak of verbeterscan? Neem dan contact op met Hans Geurts via hans@talentvoordegemeente.nl of 06-29517474.

Planning & Control cyclus.png
bottom of page